STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku.

Zarejestruj się

Imię: Nazwisko: 


Stopień naukowy: 

Adres email:

Uczelnia:

Adres: (ulica, numer, kod, miasto) 

Tytuł referatu:

Streszczenie:Jestem zainteresowany: 

 czynnym udział w konferencji  udział w konferencji bez wygłaszania referatu


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31a, Toruń, moich danych osobowych, zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb niezbędnych do rejestracji uczestnictwa w Konferencji / szkoleniu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182)

Wyrażam zgodę na: 

 Przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych - Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu, w celach marketingowych i promocyjnych związanych z jego działalnością, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), przez okres 6 lat od dnia wyrażenia zgody. 

 Otrzymywanie od Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu informacji handlowej i materiałów promocyjnych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) na podany w zgłoszeniu adres e-mail. 

 Na kontakt ze strony Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, zgodnie z Art. 172. 1. Prawa telekomunikacyjnego. (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827, 1198)