STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku.

Program

Ramowy program konferencji