STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku.

PatroNAT

                                                                                                 

Patronat honorowy nad konferencją objęli:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki

Prezydent Miasta Torunia, Michał Zaleski

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, Wiesława Gierańczyk

JM Rektor WSB w Toruniu, prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz