STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku.

Organizatorzy


Rada Programowa Konferencji:

prof. zw. dr hab. Jan Głuchowski (Rektor Senior WSB Toruń) 
prof. dr hab. Wojciech Popławski (WSB Toruń) - przewodniczący Rady
prof. zw. dr hab. Piotr Błajet (WSB Toruń)
prof. zw. dr hab. Piotr Hübner (WSB Toruń)
prof. zw. dr hab. Tadeusz Jasudowicz (UMK Toruń)
prof. US dr hab. Beata Meyer (Uniwersytet Szczeciński)
prof. zw. dr hab. Andrzej Olubiński (UWM Olsztyn)
prof. zw. dr hab. Zenon Wiśniewski (WSB Toruń)
prof. dr hab. Jolanta Ciak (WSB Toruń)
prof. dr hab. Maria Dragun-Gertner (UMK Toruń)
prof. dr hab. Bohdan Godziszewski (WSB Toruń)
prof. dr hab. Iwona Jażewicz (AP Słupsk)
prof. dr hab. Bożena Kołosowska (UMK Toruń)
prof. dr hab. Tomasz Kruszewski (WSB Toruń)
prof. dr hab. Andrzej Mielczarek (WSKSiM Toruń)
prof. dr hab. Jacek Patyk (WSB Toruń)
prof. dr hab. Jan Wiśniewski (WSB Gdańsk)
dr Maria Anna Karwowska (Prezes Zarządu KPOP Lewiatan)
lek. spec. psychiatra Marzena Maryniak-Wiśniewska (CPiP AKSON) ) 


Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Renata Jaroszewska-Brudnicka (WSB Toruń)  - przewodnicząca Komitetu
dr Wieńczysław Gierańczyk (WSB Toruń)
dr Ewa Jankowska (WSB Toruń)
dr Piotr Majewski (WSB Toruń)
dr Alina Matlakiewicz (WSB Toruń)
mgr Monika Bartczak (WSB Toruń)
mgr Renata Kozioł (WSB Toruń)