STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku.

Kontakt

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, 
ul. Młodzieżowa 31a, 
87-100 Toruń 
fax: 56 66 09 207 

e-mail konferencyjny: konferencja.kns@wsb.torun.pl

dr Renata Jaroszewska-Brudnicka - przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
e-mail: renata.jaroszewska@wsb.torun.pl
tel: 664 489 697, 696 09 30 81