STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku.

Społeczne wyzwania i problemy XXI wieku 

STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO

25 października 2017 r.


II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
o
rganizowana przez Katedrę Nauk Społecznych
Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu